Jdi na obsah Jdi na menu
 


KATOLICKÁ CÍRKEV

6. 3. 2008

 

Katolická církev je největší světovou církví. Ve středověku měla tato církev takřka neomezenou moc. Její postavení se začalo upevňovat prakticky od okamžiku, kdy Křesťanství, původně jedna z  židovských sekt, povýšilo zásluhou císaře Konstantina na státní náboženství Římského impéria - gigantického státního útvaru, který postupně  díky obrovské vojenské síle (dobře vyzbrojené legie) zabral prakticky většinu tehdejší Evropy. Odtud a  z dalších Římem zpravovaných  území bylo potom Křesťanské učení bezohledně šířeno do okolního světa.

Nyní si připomeňme  neblaze proslulé skutky  spáchané touto Církví. 

Takže v  dějinnou známost lidstva vešla mimo pronásledování pohanů (christianizace) např.  promyšlená likvidace řádu Templářů,  vyvraždění  svobodných Katarů  jakožto zastánců pro církev nežádoucích gnostických principů (Křížová výprava vyhlášená papežem Innocentem III.). Dalším  zločinem, největším co do počtu zabitých osob, byly krvavé inkviziční procesy, u nichž se teď pozastavím.

 Církev, jak známo, v minulosti rozpoutala skutečný teror vůči všem pro ni nepohodlným, ať už to byli učenci nebo obyčejní lidé. Výsledkem tohoto bestiálního tažení jsou zmařené životy milionů nevinných lidí, hlavně žen, většinou umučených a za živa upálených. Z literatury, filmů, či hodin dějepisu víme, že církev pořádala takzvané hony na čarodějnice, v rámci nichž tato krvelačná  bestie pronásledovala  všechny ty, kdož měli cokoliv společného z  provozováním pohanských rituálů, magie, léčitelství, atd. Kdo se prostě jednou autoritativní církvi znelíbil, nebo koho vyšinutí inkvizitoři obvinili z údajného spolku s ďáblem, ten skončil většinou na hranici a nebylo mu pomoci. Tak velkou měla tehdy církev moc. “Svatá“ inkvizice jako soudní aparát porobovala své oběti při výsleších nesmírně krutému mučení, kterým bylo na lidech vynucováno přiznání něčeho, co zpravidla neodpovídalo skutečnosti. Metody a způsoby výslechů zde líčit nebudu, většinou jsou obecně známy z knih - viz ohavné dílo pojaté jako učebnice pro inkvizitory s  prozaickým názvem Kladivo na čarodějnice. Snad jen připomenu, že důsledkem sadistických praktik úchylných inkvizitorů se krásné mladé ženy proměňovaly v bělovlasé stařeny propadlé šílenství z  prožitých hrůz.

Vznesená obvinění byla povětšinou nesmyslná, účelově vykonstruovaná, absurdní a směšná. Prostoduchosti smíšené z  krutou zlovůlí nebyla ušetřena ani domácí zvířata. Odsouzen mohl být  zrovna tak vepř, kocour, kohout, nebo kozel, jakožto symboly či údajní  pomocníci ďábla. Nenasytná  církev rovněž  zabavovala lidem  majetky, včetně peněz, aby nabyla co největšího bohatství. O to jí šlo především.

 Za účelem získání neotřesitelné pozice světového vůdce před kterým se budou sklánět králové i šlechta, vyvstala potřeba vybudovat  co nejširší manévrovací prostor směřující k absolutní nadvládě.  Roku 381 nl. bylo na  církevním koncilu v Konstantinopoli z Bible  záměrně odstraněno původní  učení pojednávající o nesmrtelném Duchu jakožto skutečné podstatě lidské bytosti, spolu s teorií  reinkarnace (převtělování). Tím si církevní mocenská instituce vytvořila ideální podmínky pro  manipulaci a zastrašování lidí. Od daného momentu platila reinkarnační teorie za tzv. herezi (kacířství) a byla na ni uvalena klatba. Pravda se nesměla poznávat ani šířit. Nevědomost byla žádoucí proto, že nevědomí lidé se nejsnáze ovládají.

Tak došlo k záměrnému překroucení původní  Kristovy nauky zpravující člověka o možnosti přímé komunikace s  Otcem Stvořitelem. Neboť církev stanovila, že jest zapotřebí prostředníka mezi člověkem a Bohem, jímž měla být právě ona.  V  praxi to znamenalo striktní podřízenost  jedince vůči samozvané církevní autoritě, která jediná může zajistit spásu hříšníka. Církev si z toho později udělala docela dobrý kšeft, když začala hříšníkům nabízet možnost koupit si odpustky. 

 Vím, že mnozí ortodoxní katolíci budou následující slova neradi slyšet, ale právě Katolická církev se  jako  mocný nástroj temnoty stala  vykonavatelem  vskutku odporných zločinů.  Můžeme říci, že jako předpokládaný šiřitel ryzího duchovního náboje ve svém poslání zcela selhala. Právě její zásluhou se  Bůh v očích mnoha lidí stal absolutním despotou rozhodujícím o lidských osudech, který připouští zlo, což následně logicky vzbuzuje nenávist. Nikdo neměl dovoleno poznat pravou tvář Boha, to že je neosobní příčina všeho co bylo, je, i bude, a zároveň Zdroj vše pronikajícího Prasvětla stojící mimo své Stvoření, přesto všudypřítomný, nesoudící. Tato definice podepřená hermetickým základem byla uložena k ledu a stala se naneštěstí po dlouhý čas pro obyčejné lidi absolutním tabu. Záměr církve byl  prostý: šířit strach z Božího „hněvu“ a tím posilovat svojí moc.

 

Katolická církev v současnosti.

Ani okolo poměrně umírněné Křesťansko-katolické církve dneška není vše v absolutním pořádku. Naštěstí se už ve jménu Krista dávno neválčí, tak jako v případě Alláha, nicméně jistých nešvarů se  tato církev prostě zbavit  nedokáže. Najdeme jich mnoho. Uvedu a zhodnotím některé z nich.

Dogmatické stanovení závazku držet celibát, jakožto podmínku pro kněžské vysvědcení  charakteristické právě pro tuto církev shledávám neslučitelným s normální přirozeností člověka. Bůh nic takového nepřikazuje a nejvyšší  duchovní představitelé to dobře vědí. Nebo snad nevědí? Někteří pokrytečtí kněží kázající morálku jsou k tomu navíc stále častěji usvědčováni z pedofilie, což ještě více oslabuje již tak chatrnou pozici církve v očích veřejnosti. Šíření určitých demagogií, jako třeba tvrzení, že lidský osud jest vůle Boží, nebo v rukou Božích, pokračuje nadále. Dnešní doba však skýtá oproti středověku velkou výhodu a sice v tom, že Katolická církev již dávno ztratila svoji pozici absolutní moci nad životy lidí, kteří se nemusí bát, že pro svůj vyslovený názor skončí na hranici. Díky rozmachu vědy, alternativních směrů ovšem i znatelnému pokroku lidského myšlení už není tak snadné lidi ohlupovat, alespoň co se víry týče. Neplatí to však  zcela bezpodmínečně, jak nám ukazuje příklad Arabského světa. Fanatizmu se ale daří rovněž jinde. Kde ještě, ptáte se? Všude tam, kde to lidé svojí hloupostí dopustí a nechají s sebou manipulovat, viz sekty.

Rozhodně nechci Katolickou církev  špinit a odrazovat lidi od toho, aby chodili do kostela. Respektuji svobodu každého jednotlivce. Toto je jen vylíčení pravdy o této církvi podložené historickými fakty a přestože se církev za své činy omluvila, zmařené životy to už nikomu nevrátí.

Ne vše je ovšem špatné na Katolické víře jako takové. V rámci bohoslužeb jsou totiž katolickými kněžími  neustále připomínány Boží zákonitosti v podobě biblického desatera(nezabiješ, nepokradeš atd.) jimiž by se měl člověk řídit. A pokud by lidé alespoň z části dodržovali toto desatero Biblických přikázání, jistě by bylo na Zemi o poznání méně zla.

 Ve své podstatě, a na tom dojde shody asi většina rozumě uvažujících lidí, není žádné klasické náboženství  samo o sobě závadné. Nenabádá  nikoho  k  zabíjení, nenávisti, perverzi, absolutní poslušnosti. Nikde, ať již v původní  Bibli nebo Koránu také nenalezneme nárokování  si výjimečného postavení, či jediný monopol na pravdu. Opět za vším stojí  netolerantní  a primitivní člověk prahnoucí po moci, se svou vrozenou touhou ovládat a porobovat si druhé lidi, většinou stojící na nižším stupni společenské hiearchie.

Helios

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář